نام دستگاه *
شناسه آرمان
سال ساخت
کشور سازنده
نوع دستگاه
کنترلر
مثال: زیمنس۸۱۰ - اگر منوال است بنویسید ندارد
سفاله کش
توضیحات
تصویر جلو
Maximum file size: 256 مگابایت
تصویر پرسپکتیو
Maximum file size: 256 مگابایت
تصویر تولچنجر یا تارت
Maximum file size: 256 مگابایت
تصویر میز یا سه نظام
Maximum file size: 256 مگابایت
تصویر کنترلر
Maximum file size: 256 مگابایت
سایر تصاویر
Maximum file size: 256 مگابایت