استعلام بورینگ CNC

تاریخ استعلام: ۱۴۰۳/۰۳/۲۸

120

بورینگ تیبل تایپ ووتان مدل Wotan Rapid 3

بورینگ تیبل تایپ ووتان مدل Wotan Rapid 3

کشور سازنده:
سال ساخت: 1988
کنترلر: SIEMENS
کورس محور (x):2500 mm (میلی‌متر)
کورس محور (y): 2000 mm (میلی‌متر)
کورس محور (z): 1600 mm (میلی‌متر)
23006
بورینگ فلور تایپ سروتی مدل Ceruti ACD-100

بورینگ فلور تایپ سروتی مدل Ceruti ACD-100

کشور سازنده: ایتالیا
سال ساخت: 1980
کنترلر:
کورس محور (x):2000 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 1500 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 1050 (میلی‌متر)
22025
بورینگ تیبل تایپ تی او اس مدل TOS WHN10

بورینگ تیبل تایپ تی او اس مدل TOS WHN10

کشور سازنده: چک
سال ساخت: 1985
کنترلر: heidenhain
کورس محور (x):1250 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 900 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 1000 (میلی‌متر)
23007
بورینگ تیبل تایپ تی او اس مدل TOS WH63

بورینگ تیبل تایپ تی او اس مدل TOS WH63

کشور سازنده: چک
سال ساخت: 1980
کنترلر:
کورس محور (x):1000 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 710 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 1000 (میلی‌متر)
23019