استعلام موجودی تراش CNC

تاریخ استعلام: ۱۴۰۳/۰۳/۲۸

119

تراش CNC موری ساکی مدل Mori Seiki SL-25A5

تراش CNC موری ساکی مدل Mori Seiki SL-25A5

کشور سازنده: ژاپن
سال ساخت: 1989
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 200 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 240 (میلی‌متر)
24031
تراش CNC نیلز مدل Niles DFS3 سه نظام 315

تراش CNC نیلز مدل Niles DFS3 سه نظام 315

کشور سازنده: آلمان
سال ساخت: 1984
کنترلر: SIEMENS
قطر سه نظام: 315 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 410 (میلی‌متر)
23062
تراش CNC سامسونگ مدل Samsung PL-10 با محور طولی 145

تراش CNC سامسونگ مدل Samsung PL-10 سه نظام 200

کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 2001
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 200 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 240 (میلی‌متر)
24019
تراش CNC ویکتور مدل Victor Vturn-36

تراش CNC ویکتور مدل Victor Vturn-36

کشور سازنده: تایوان
سال ساخت: 1996
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 400 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 650 (میلی‌متر)
24023
تراش CNC بینز و بری مدل Binns & Berry Hollow Spindle 4000

تراش CNC بینز و بری مدل Binns & Berry Hollow Spindle 4000

کشور سازنده: انگلیس
سال ساخت: 2001
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 800 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: (میلی‌متر)
24012
تراش CNC تاکیساوا مدل Takisawa TC-3 ساخت 1995

تراش CNC تاکیساوا مدل Takisawa TC-3 ساخت 1995

کشور سازنده: ژاپن
سال ساخت: 1995
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 200 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 400 (میلی‌متر)
24014
تراش CNC ویکتور مدل Victor Vturn ll-20

تراش CNC ویکتور مدل Victor Vturn ll-20

کشور سازنده: تایوان
سال ساخت: 2004
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 200 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 400 (میلی‌متر)
23043
تراش کینگزبری مدل Kingsbury MHP 65-1000

تراش کینگزبری مدل Kingsbury MHP 65-1000

کشور سازنده: انگلستان
سال ساخت: 1996
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 250mm (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 400mm (میلی‌متر)
23027
تراش CNC ناکامورا مدل Nakamura AS-200

تراش CNC ناکامورا مدل Nakamura AS-200

کشور سازنده: ژاپن
سال ساخت: 2014
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 203 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 280 (میلی‌متر)
23030
تراش CNC سامسونگ مدل Samsung PL-25

تراش CNC سامسونگ مدل Samsung PL-25

کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 1997
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 250 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 380 (میلی‌متر)
23053
تراش CNC هواچون مدل Hwacheon ECO-2

تراش CNC هواچون مدل Hwacheon ECO-2

کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 1990
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 210 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 300 (میلی‌متر)
23061
قائم تراش CNC دوسان مدل Doosan V-850 ساخت 2007

قائم تراش CNC دوسان مدل Doosan V-850 ساخت 2007

کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 2007
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 850 (میلی‌متر)
22027
تراش CNC دوطرفه مازاک مدل Mazak DT-20

تراش CNC دوطرفه مازاک مدل Mazak DT-20

کشور سازنده: ژاپن
سال ساخت: 1998
کنترلر: MAZATROL
قطر سه نظام: 200 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 370 (میلی‌متر)
23002
تراش CNC گودوی مدل Goodway GCL-2L

تراش CNC گودوی مدل Goodway GCL-2L

کشور سازنده: تایوان
سال ساخت: 1998
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 210 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 250 (میلی‌متر)
23037
تراش CNC هیوندای کیا مدل Hyundai Kia SKT-21

تراش CNC هیوندای کیا مدل Hyundai Kia SKT-21

کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 2004
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 200 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 210 (میلی‌متر)
23033
تراش CNC پوما مدل 6-Puma 3A

تراش CNC پوما مدل 6-Puma 3A

کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 1990
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 160 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 230 (میلی‌متر)
23034
تراش CNC دوطرفه مازاک مدل Mazak DT-20

تراش CNC دوطرفه مازاک مدل Mazak DT-20

کشور سازنده: ژاپن
سال ساخت: 2002
کنترلر: MAZATROL
قطر سه نظام: 200 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 370 (میلی‌متر)
23001
تراش CNC ماتک مدل Matech MT75S

تراش CNC ماتک مدل Matech MT75S

کشور سازنده: ژاپن
سال ساخت: 2000
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 250 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 315 (میلی‌متر)
22015
تراش CNC موری ساکی مدل MORI SEIKI ZL25

تراش CNC موری ساکی مدل MORI SEIKI ZL25

کشور سازنده: ژاپن
سال ساخت: 1990
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 250 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 260 (میلی‌متر)
22011
تراش CNC کینگز بری مدل Kingsbury MHP 65-1000

تراش CNC کینگز بری مدل Kingsbury MHP 65-1000

کشور سازنده: انگلستان
سال ساخت: 1996
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 250mm (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 400mm (میلی‌متر)
23026
قائم تراش CNC دوسان مدل Doosan VT-1100

قائم تراش CNC دوسان مدل Doosan VT-1100

کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 2007
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 1000 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 1100 (میلی‌متر)
22028
تراش CNC جان فورد مدل Johnford TC-75

تراش CNC جان فورد مدل Johnford TC-75

کشور سازنده: تایوان
سال ساخت: 1990
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 400 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 460 (میلی‌متر)
22016
کاروسل تنگتای مدل Tongtai TVL-20 ساخت 2007

کاروسل تنگتای مدل Tongtai TVL-20 ساخت 2007

کشور سازنده: تایوان
سال ساخت: 2007
22029