استعلام منوال

تاریخ استعلام: ۱۴۰۳/۰۳/۲۸

194

تراش منوال روسی مدل Tip-500

تراش منوال روسی مدل Tip-500

کشور سازنده: روسیه
سال ساخت: 1970
24016
تراش منوال روسی مدل Tip-300 ساخت 1980

تراش منوال روسی مدل Tip-300 ساخت 1980

کشور سازنده: روسیه
سال ساخت: 1980
24025
تراش منوال روسی مدل Tip-300 ساخت 1985

تراش منوال روسی مدل Tip-300 ساخت 1985

کشور سازنده: روسیه
سال ساخت: 1985
24026
تراش منوال دبلیو ام دبلیو مدل WMW DPS-1800

تراش منوال سنگین دبلیو ام دبلیو مدل WMW DPS-1800

کشور سازنده: آلمان
سال ساخت: 1976
24029
تراش منوال پوربا مدل Poreba TPK80

تراش منوال پوربا مدل Poreba TPK80

کشور سازنده: لهستان
سال ساخت: 1985
23049
تراش منوال ساموآ مدل Samua 1500

تراش منوال ساموآ مدل Samua 1500

کشور سازنده: فرانسه
سال ساخت: 1993
22004
تراش استانکوایمپورت مدل Stankoimport 1M63B

تراش استانکوایمپورت مدل Stankoimport 1M63B

کشور سازنده: روسیه
سال ساخت: 1980
24010
فرز منوال تاس مدل Tos FNK 25A

فرز منوال تاس مدل Tos FNK 25A

کشور سازنده: چک
سال ساخت: 1987
23048
تراش منوال پوربا مدل Poreba TPK90/6m

تراش منوال پوربا مدل Poreba TPK90/6m

کشور سازنده: لهستان
سال ساخت: 1983
23064
تراش منوال مدل Russian T500 ساخت 1985

تراش منوال مدل Russian T500 ساخت 1985

کشور سازنده: روسیه
سال ساخت: 1985
22010