استعلام فرز CNC

تاریخ استعلام: ۱۴۰۳/۰۳/۲۸

118

فرز CNC لاگون مدل Lagun FBF-2000 با طول محور 1830

فرز CNC لاگون مدل Lagun FBF-2000 با طول محور 1830

کشور سازنده: اسپانیا
سال ساخت: 1993
کنترلر: heidenhain
کورس محور (x):1830 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 940 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 1000 (میلی‌متر)
24028
فرز CNC سه محوره ویکتور مدل Victor Vcenter-70

فرز CNC سه محوره ویکتور مدل Victor Vcenter-70

کشور سازنده: تایوان
سال ساخت: 2001
کنترلر: FANUC
کورس محور (x):700 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 460 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 510 (میلی‌متر)
24022
فرز سی ان سی پنج محوره افقی ماندلی مدل Mandelli Regent/U-1525

فرز سی ان سی پنج محوره افقی ماندلی مدل Mandelli Regent/U-1525

کشور سازنده: ایتالیا
سال ساخت: 1994
کنترلر: SIEMENS
کورس محور (x):4000 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 2500 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 2200 (میلی‌متر)
23040
فرز CNC سه محور زد پی اس مدل ZPS MCFV-1060NT ساخت 1999

فرز CNC سه محور زد پی اس مدل ZPS MCFV-1060NT

کشور سازنده: چک
سال ساخت: 1998
کنترلر: SELCA
کورس محور (x):1020 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 550 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 750 (میلی‌متر)
22040
فرز CNC سه محور زد پی اس مدل ZPS MCFV-1060NT ساخت 1999

فرز CNC سه محور زد پی اس مدل ZPS MCFV-1060NT ساخت 1999

کشور سازنده: چک
سال ساخت: 1999
کنترلر: heidenhain
کورس محور (x):1020 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 550 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 750 (میلی‌متر)
22041
فرز اکس وای زد مدل XYZ Minimill 560

فرز اکس وای زد مدل XYZ Minimill 560

کشور سازنده: تایوان
سال ساخت: 2005
کنترلر: FANUC
کورس محور (x):560 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 400 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 500 (میلی‌متر)
23072
فرز بریج پورت مدل Bridgeport VMC 1000/22 ساخت 1997

فرز بریج پورت مدل Bridgeport VMC 1000/22 ساخت 1997

کشور سازنده: انگلستان
سال ساخت: 1997
کنترلر: heidenhain
کورس محور (x):1020 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 510 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 500 (میلی‌متر)
23069
فرز CNC مدل Doosan NM410

فرز CNC مدل Doosan NM410

کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 2007
کنترلر: FANUC
کورس محور (x):762 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 410 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 510 (میلی‌متر)
24005
فرز دوسان مدل Doosan NM410

فرز دوسان مدل Doosan NM410

کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 2008
کنترلر: FANUC
کورس محور (x):762 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 410 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 510 (میلی‌متر)
24006
فرز بریج پورت مدل Bridgeport VMC 1000/22

فرز بریج پورت مدل Bridgeport VMC 1000/22

کشور سازنده: انگلستان
سال ساخت: 1997
کنترلر: heidenhain
کورس محور (x):1020 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 510 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 500 (میلی‌متر)
23068
فرز CNC لیدول مدل Leadwell MCV-550S

فرز CNC لیدول مدل Leadwell MCV-550S

کشور سازنده: تایوان
سال ساخت: 1984
کنترلر: FANUC
کورس محور (x):550 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 410 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 400 (میلی‌متر)
23051
فرز CNC سه محور دوو دوسان مدل Dewoo Doosan ACE-VM410

فرز CNC سه محور دوو دوسان مدل Dewoo Doosan ACE-VM410

کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 2005
کنترلر: FANUC
کورس محور (x):824 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 410 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 510 (میلی‌متر)
23056
فرز CNC فریتز هکرت مدل Fritz Heckert FZ-1600

فرز CNC فریتز هکرت مدل Fritz Heckert FZ-1600

کشور سازنده: آلمان
سال ساخت: 1983
کنترلر: SIEMENS
کورس محور (x):4000 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 1600 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 1200 (میلی‌متر)
23039
فرز CNC سه محور بریج پورت مدل Bridgeport Interact 412

فرز CNC سه محور بریج پورت مدل Bridgeport Interact 412

کشور سازنده: انگلستان
سال ساخت: 1987
کنترلر: heidenhain
کورس محور (x):450 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 310 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 310 (میلی‌متر)
23047
فرز CNC بریج پورت مدل Bridgeport VMC 800/22

فرز CNC بریج پورت مدل Bridgeport VMC 800/22

کشور سازنده: انگلستان
سال ساخت: 1997
کنترلر: heidenhain
کورس محور (x):800 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 510 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 500 (میلی‌متر)
23071
فرز CNC سه محور کیا مدل Kia KV-45

فرز CNC سه محور کیا مدل Kia KV-45

کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 1998
کنترلر: FANUC
کورس محور (x):800 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 500 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 518 (میلی‌متر)
23060
فرز CNC بریج پورت مدل Bridgeport BPC550

فرز CNC بریج پورت مدل Bridgeport BPC550

کشور سازنده: انگلستان
سال ساخت: 1998
کنترلر: FANUC
کورس محور (x):650 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 500 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 500 (میلی‌متر)
23045
فرز CNC بریج پورت مدل Bridgeport MC1000/22

فرز CNC بریج پورت مدل Bridgeport MC1000/22

کشور سازنده: انگلستان
سال ساخت: 1998
کنترلر: heidenhain
کورس محور (x):1020 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 510 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 500 (میلی‌متر)
23046
فرز CNC سه محور سوپرمکس مدل Supermax YCM-V85A

فرز CNC سه محور سوپرمکس مدل Supermax YCM-V85A

کشور سازنده: تایوان
سال ساخت: 2000
کنترلر: FANUC
کورس محور (x):860 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 440 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 630 (میلی‌متر)
23036
فرز CNC سه محور بریج پورت مدل Bridgeport VMC 1000.22

فرز CNC سه محور بریج پورت مدل Bridgeport VMC 1000.22

کشور سازنده: انگلستان
سال ساخت: 2001
کنترلر: heidenhain
کورس محور (x):1020 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 510 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 500 (میلی‌متر)
23038
فرز CNC سه محور مازاک مدل Mazak VTC-300C

فرز CNC سه محور مازاک مدل Mazak VTC-300C

کشور سازنده: ژاپن
سال ساخت: 2003
کنترلر: MAZATROL
کورس محور (x):1740 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 760 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 660 (میلی‌متر)
23004
فرز CNC سه محور ماکسیمارت مدل Maximart VMC65S

فرز CNC سه محور ماکسیمارت مدل Maximart VMC65S

کشور سازنده: تایوان
سال ساخت: 2000
کنترلر: heidenhain
کورس محور (x):610 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 400 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 500 (میلی‌متر)
23012
فرز CNC آویا مدل Avia FNE 50 N

فرز CNC آویا مدل Avia FNE 50 N

کشور سازنده: لهستان
سال ساخت: 2000
کنترلر: heidenhain
کورس محور (x):800 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 500 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 420 (میلی‌متر)
22021
فرز CNC سه محور سامو مدل SAMU VMC 1300

فرز CNC سه محور سامو مدل SAMU VMC 1300

کشور سازنده: ایتالیا
سال ساخت: 2010
کنترلر: SIEMENS
کورس محور (x):1300 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 710 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 710 (میلی‌متر)
22023
فرز CNC سه محوره شیرون مدل chiron FZ 125

فرز CNC سه محوره شیرون مدل chiron FZ 125

کشور سازنده: آلمان
سال ساخت: 1993
کنترلر: SIEMENS
کورس محور (x):500 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 350 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 280 (میلی‌متر)
22020