تراش CNC

تراش CNC موری ساکی مدل Mori Seiki SL-25A5
کشور سازنده: ژاپن
سال ساخت: 1989
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 200 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 240 (میلی‌متر)
تراش CNC نیلز مدل Niles DFS3 سه نظام 315
کشور سازنده: آلمان
سال ساخت: 1984
کنترلر: SIEMENS
قطر سه نظام: 315 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 410 (میلی‌متر)
تراش CNC سامسونگ مدل Samsung PL-10 با محور طولی 145
کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 2001
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 200 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 240 (میلی‌متر)
تراش CNC ویکتور مدل Victor Vturn-36
کشور سازنده: تایوان
سال ساخت: 1996
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 400 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 650 (میلی‌متر)
تراش CNC بینز و بری مدل Binns & Berry Hollow Spindle 4000
کشور سازنده: انگلیس
سال ساخت: 2001
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 800 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: (میلی‌متر)
تراش CNC تاکیساوا مدل Takisawa TC-3 ساخت 1995
کشور سازنده: ژاپن
سال ساخت: 1995
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 200 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 400 (میلی‌متر)
تراش CNC ویکتور مدل Victor Vturn ll-20
کشور سازنده: تایوان
سال ساخت: 2004
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 200 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 400 (میلی‌متر)
تراش کینگزبری مدل Kingsbury MHP 65-1000
کشور سازنده: انگلستان
سال ساخت: 1996
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 250mm (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 400mm (میلی‌متر)
تراش CNC کاروسل شیسس مدل Schiess ZKnS-250
کشور سازنده: آلمان
سال ساخت: 1990
کنترلر: Anilam
قطر سه نظام: 2000 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 2200 (میلی‌متر)
تراش CNC ناکامورا مدل Nakamura AS-200
کشور سازنده: ژاپن
سال ساخت: 2014
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 203 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 280 (میلی‌متر)
تراش CNC ویکتور مدل Victor Vturn 26
کشور سازنده: تایوان
سال ساخت: 1995
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 250 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 400 (میلی‌متر)
تراش CNC سامسونگ مدل Samsung PL-25
کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 1997
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 250 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 380 (میلی‌متر)
تراش CNC هواچون مدل Hwacheon ECO-2
کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 1990
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 210 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 300 (میلی‌متر)
قائم تراش CNC دوسان مدل Doosan V-850 ساخت 2007
کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 2007
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 850 (میلی‌متر)
تراش CNC دوطرفه مازاک مدل Mazak DT-20
کشور سازنده: ژاپن
سال ساخت: 1998
کنترلر: MAZATROL
قطر سه نظام: 200 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 370 (میلی‌متر)
تراش CNC دوطرفه مازاک مدل Mazak MP-6200
کشور سازنده: ژاپن
سال ساخت: 2001
کنترلر: MAZATROL
قطر سه نظام: 200 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 370 (میلی‌متر)
تراش CNC گودوی مدل Goodway GCL-2L
کشور سازنده: تایوان
سال ساخت: 1998
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 210 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 250 (میلی‌متر)
تراش CNC هیوندای کیا مدل Hyundai Kia SKT-21
کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 2004
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 200 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 210 (میلی‌متر)
تراش CNC پوما مدل 6-Puma 3A
کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 1990
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 160 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 230 (میلی‌متر)
تراش CNC دوطرفه مازاک مدل Mazak DT-20
کشور سازنده: ژاپن
سال ساخت: 2002
کنترلر: MAZATROL
قطر سه نظام: 200 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 370 (میلی‌متر)
تراش CNC ماتک مدل Matech MT75S
کشور سازنده: ژاپن
سال ساخت: 2000
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 250 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 315 (میلی‌متر)
تراش CNC موری ساکی مدل MORI SEIKI ZL25
کشور سازنده: ژاپن
سال ساخت: 1990
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 250 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 260 (میلی‌متر)
تراش CNC کینگز بری مدل Kingsbury MHP 65-1000
کشور سازنده: انگلستان
سال ساخت: 1996
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 250mm (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 400mm (میلی‌متر)
تراش CNC هیوندای مدل Hyundai HIT-160
کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 2001
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 160 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 279 (میلی‌متر)
تراش CNC هواچون مدل Hwacheon CUTEX-160
کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 2004
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 203 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: (میلی‌متر)
تراش CNC ویکتور مدل Victor Vturn-20
کشور سازنده: تایوان
سال ساخت: 1995
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 200 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 260 (میلی‌متر)
تراش CNC دوو پوما مدل Dewoo Puma P8HC0302
کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 1995
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 200 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 355 (میلی‌متر)
قائم تراش CNC دوسان مدل Doosan VT-1100
کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 2007
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 1000 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 1100 (میلی‌متر)
تراش CNC ویلر مدل Weiler 120
کشور سازنده: آلمان
سال ساخت: 1993
کنترلر: SIEMENS
قطر سه نظام: (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: (میلی‌متر)
تراش CNC جان فورد مدل Johnford TC-75
کشور سازنده: تایوان
سال ساخت: 1990
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 400 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 460 (میلی‌متر)
کاروسل تنگتای مدل Tongtai TVL-20 ساخت 2007
کشور سازنده: تایوان
سال ساخت: 2007
تراش CNC مازاک مدل Mazak SQT 200
کشور سازنده: ژاپن
سال ساخت: 2002
کنترلر: MAZATROL
قطر سه نظام: 200 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: (میلی‌متر)
تراش CNC هیتاچی ساکی مدل HITACHI SEIKI 40S
کشور سازنده: ژاپن
سال ساخت: 1990
کنترلر: SIEMENS
قطر سه نظام: 400 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 550 (میلی‌متر)
تراش CNC بوهرینگر مدل Boheringer VDF
کشور سازنده: آلمان
سال ساخت: 1998
کنترلر: SIEMENS
قطر سه نظام: (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 710 (میلی‌متر)
قائم تراش CNC دوسان مدل Doosan V-850
کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 2000
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 850 (میلی‌متر)
تراشCNC هواچون مدل Hwacheon HI-Eco10
کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 2002
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 150 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 220 (میلی‌متر)
تراش CNC دیانچی مدل Dianchi Heavy Duty
کشور سازنده: ژاپن
سال ساخت: 1995
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 1000 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 700 (میلی‌متر)
تراش CNC تاکیساوا مدل Takisawa TC-1
کشور سازنده: ژاپن
سال ساخت: 1993
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 160 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 350 (میلی‌متر)
تراش CNC تاکیساوا مدل Takisawa TC-1 ساخت 1993
کشور سازنده: ژاپن
سال ساخت: 1993
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 160 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 350 (میلی‌متر)
تراش CNC تاکیساوا مدل Takisawa TC-3
کشور سازنده: ژاپن
سال ساخت: 1993
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 200 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 400 (میلی‌متر)
تراش CNC تاکیساوا مدل Takisawa TC-3
کشور سازنده: ژاپن
سال ساخت: 1993
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 200 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 400 (میلی‌متر)
تراش CNC دوسان مدل Doosan CT250
کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 2000
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 250 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 420 (میلی‌متر)
تراش CNC هیتاچی مدل Hitachi HT 406
کشور سازنده: ژاپن
سال ساخت: 1995
کنترلر: Secios
قطر سه نظام: 460 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: (میلی‌متر)
تراش CNC هیوندای کیا مدل Hyundai Kia SKT-200
کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 2004
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 200 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 210 (میلی‌متر)
تراش CNC فمکو مدل Femco DURGA-25E
کشور سازنده: تایوان
سال ساخت: 1993
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: (میلی‌متر)
تراش CNC اکوما مدل Okuma LC 30
کشور سازنده: ژاپن
سال ساخت: 1988
کنترلر: okuma
قطر سه نظام: 250 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 500 (میلی‌متر)
تراش CNC ویکتور مدل Victor Vturn-36 ساخت 1996
کشور سازنده: تایوان
سال ساخت: 1996
کنترلر: FANUC
قطر سه نظام: 315 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 550 (میلی‌متر)
تراش CNC وماس مدل Wemas DZ600
کشور سازنده: چک
سال ساخت: 2006
کنترلر: SIEMENS
قطر سه نظام: 400 (میلی‌متر)
قطر ماشین کاری: 600 (میلی‌متر)
درحال بارگذاری ...

ما از کوکی ها برای بهبود کارکردن شما با سایت استفاده می کنیم. با استفاده از این سایت شما استفاده ما از کوکی ها را پذیرفته اید.