فرز CNC سه محور

فرز CNC سه محوره ویکتور مدل Victor Vcenter-70
کشور سازنده: تایوان
سال ساخت: 2001
کنترلر: FANUC
کورس محور (x): 700 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 460 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 510 (میلی‌متر)
فرز CNC سه محوره هورکوس مدل Horkos HFN-SL30V
کشور سازنده: ژاپن
سال ساخت: 1990
کنترلر: FANUC
کورس محور (x): (میلی‌متر)
کورس محور (y): (میلی‌متر)
کورس محور (z): (میلی‌متر)
فرز CNC سه محور زد پی اس مدل ZPS MCFV-1060NT ساخت 1999
کشور سازنده: چک
سال ساخت: 1998
کنترلر: SELCA
کورس محور (x): 1020 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 550 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 750 (میلی‌متر)
فرز CNC سه محور زد پی اس مدل ZPS MCFV-1060NT ساخت 1999
کشور سازنده: چک
سال ساخت: 1999
کنترلر: heidenhain
کورس محور (x): 1020 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 550 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 750 (میلی‌متر)
فرز CNC سه محور دوو دوسان مدل Dewoo Doosan ACE-VM410
کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 2005
کنترلر: FANUC
کورس محور (x): 824 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 410 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 510 (میلی‌متر)
فرز CNC سه محور بریج پورت مدل Bridgeport Interact 412
کشور سازنده: انگلستان
سال ساخت: 1987
کنترلر: heidenhain
کورس محور (x): 450 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 310 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 310 (میلی‌متر)
فرز CNC سه محور کیا مدل Kia KV-45
کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 1998
کنترلر: FANUC
کورس محور (x): 800 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 500 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 518 (میلی‌متر)
فرز CNC سه محور سوپرمکس مدل Supermax YCM-V85A
کشور سازنده: تایوان
سال ساخت: 2000
کنترلر: FANUC
کورس محور (x): 860 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 440 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 630 (میلی‌متر)
فرز CNC سه محور بریج پورت مدل Bridgeport VMC 1000.22
کشور سازنده: انگلستان
سال ساخت: 2001
کنترلر: heidenhain
کورس محور (x): 1020 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 510 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 500 (میلی‌متر)
فرز CNC سه محور مازاک مدل Mazak VTC-300C
کشور سازنده: ژاپن
سال ساخت: 2003
کنترلر: MAZATROL
کورس محور (x): 1740 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 760 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 660 (میلی‌متر)
فرز CNC سه محور دبر مدل Deber BTM 2500
کشور سازنده: ایتالیا
سال ساخت: 1990
کنترلر: heidenhain
کورس محور (x): 2500 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 1300 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 1000 (میلی‌متر)
فرز CNC سه محور ماکسیمارت مدل Maximart VMC65S
کشور سازنده: تایوان
سال ساخت: 2000
کنترلر: heidenhain
کورس محور (x): 610 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 400 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 500 (میلی‌متر)
فرز CNC سه محور سامو مدل SAMU VMC 1300
کشور سازنده: ایتالیا
سال ساخت: 2010
کنترلر: SIEMENS
کورس محور (x): 1300 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 710 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 710 (میلی‌متر)
فرز CNC سه محوره شیرون مدل chiron FZ 125
کشور سازنده: آلمان
سال ساخت: 1993
کنترلر: SIEMENS
کورس محور (x): 500 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 350 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 280 (میلی‌متر)
فرز CNC سه محور دوو مدل Dewoo MYNX-500
کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 2004
کنترلر: FANUC
کورس محور (x): 1020 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 510 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 625 (میلی‌متر)
فرز CNC سه محور بریج پورت مدل Bridgeport interact 412 ساخت 1989
کشور سازنده: انگلستان
سال ساخت: 1989
کنترلر: heidenhain
کورس محور (x): 450 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 310 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 300 (میلی‌متر)
فرز CNC سه محور هیوندا کیا مدل Hyundai Kia HIV35
کشور سازنده: کره جنوبی
سال ساخت: 2008
کنترلر: FANUC
کورس محور (x): 750 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 500 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 500 (میلی‌متر)
فرز CNC سه محور اکس وای زی مدل 710 XYZ VMC
کشور سازنده: تایوان
سال ساخت: 2007
کنترلر: SIEMENS
کورس محور (x): 710 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 450 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 510 (میلی‌متر)
فرز CNC سه محور بریج پورت مدل Bridgeport VMC-460
کشور سازنده: انگلستان
سال ساخت: 1995
کنترلر: heidenhain
کورس محور (x): 490 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 340 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 480 (میلی‌متر)
فرز CNC سه محور اکس وای زی مدل XYZ Minimill 560
کشور سازنده: تایوان
سال ساخت: 2003
کنترلر: SIEMENS
کورس محور (x): 560 (میلی‌متر)
کورس محور (y): 400 (میلی‌متر)
کورس محور (z): 500 (میلی‌متر)
درحال بارگذاری ...

ما از کوکی ها برای بهبود کارکردن شما با سایت استفاده می کنیم. با استفاده از این سایت شما استفاده ما از کوکی ها را پذیرفته اید.