منوال

تراش منوال روسی مدل Tip-500
کشور سازنده: روسیه
سال ساخت: 1970
تراش منوال روسی مدل Tip-300 ساخت 1980
کشور سازنده: روسیه
سال ساخت: 1980
تراش منوال روسی مدل Tip-300 ساخت 1985
کشور سازنده: روسیه
سال ساخت: 1985
تراش منوال دبلیو ام دبلیو مدل WMW DPS-1800
کشور سازنده: آلمان
سال ساخت: 1976
تراش منوال پوربا مدل Poreba TPK80
کشور سازنده: لهستان
سال ساخت: 1985
تراش منوال ساموآ مدل Samua 1500
کشور سازنده: فرانسه
سال ساخت: 1993
تراش استانکوایمپورت مدل Stankoimport 1M63B
کشور سازنده: روسیه
سال ساخت: 1980
فرز منوال تاس مدل Tos FNK 25A
کشور سازنده: چک
سال ساخت: 1987
تراش منوال پوربا مدل Poreba TPK90/6m
کشور سازنده: لهستان
سال ساخت: 1983
تراش منوال مدل Russian T500 ساخت 1985
کشور سازنده: روسیه
سال ساخت: 1985
درحال بارگذاری ...

ما از کوکی ها برای بهبود کارکردن شما با سایت استفاده می کنیم. با استفاده از این سایت شما استفاده ما از کوکی ها را پذیرفته اید.