سنگ صفحه تخت دانوبات مدل Danobat RTC-1200

19593

شناسه آرمان
مدل RTC-1200
تیپ Surface-Grinding-Machine
سال ساخت 2000
کشور سازنده اسپانیا
کنترلر ندارد

جهت استعلام قیمت، تلفن همراه خود را وارد نمایید.

pcg

سنگ صفحه تخت دانوبات مدل Danobat RTC-1200

شناسه آرمان : 23052

سنگ صفحه تخت دانوبات مدل Danobat RTC-1200سنگ صفحه تخت دانوبات مدل Danobat RTC-1200